Skip to main content

Thuật ngữ chuyên ngành

Acquisition

Tiếng việt: Mua lại

Bài viết liên quan:

Lọc theo:

Y.

Z.