Skip to main content

Thuật ngữ chuyên ngành

Aperture

Tiếng việt: Aperture

Bài viết liên quan:

Lọc theo:

Y.

Z.