Skip to main content

Thuật ngữ chuyên ngành

Buy-in

Tiếng việt: Buy-in

Bài viết liên quan:

Lọc theo:

Y.

Z.