Skip to main content

Thuật ngữ chuyên ngành

Customer-segment pricing

Tiếng việt: Định giá theo phân khúc khách hàng

Bài viết liên quan:

Lọc theo:

Y.

Z.