Skip to main content

Thuật ngữ chuyên ngành

Goal

Tiếng việt: Mục tiêu

Bài viết liên quan:

Lọc theo:

Y.

Z.