Skip to main content

Thuật ngữ chuyên ngành

Hard data

Tiếng việt: Dữ liệu cứng

Bài viết liên quan:

Lọc theo:

Y.

Z.