Skip to main content

Thuật ngữ chuyên ngành

Milestone

Tiếng việt: Cột mốc

Bài viết liên quan:

Lọc theo:

Y.

Z.