Skip to main content

Thuật ngữ chuyên ngành

Offshoring

Tiếng việt: Offshoring

Bài viết liên quan:

Lọc theo:

Y.

Z.