Skip to main content

Thuật ngữ chuyên ngành

Orphan

Tiếng việt: Orphan

Bài viết liên quan:

Lọc theo:

Y.

Z.