Skip to main content

Thuật ngữ chuyên ngành

Pixel

Tiếng việt: Pixel

Bài viết liên quan:

Lọc theo:

Y.

Z.