Skip to main content

Thuật ngữ chuyên ngành

Ragged Edge/ Rag

Tiếng việt: Ragged Edge/ Rag

Bài viết liên quan:

Lọc theo:

Y.

Z.