Câu chuyện có trước hay logo có trước? Khách hàng mong muốn agency - trong quá trình thiết kế nhận diện thương hiệu - đề xuất cho họ một logo truyền tải toàn bộ ý nghĩa và câu chuyện của thương hiệu, điều này là đúng hay sai?