Trong số podcast #14, mời bạn lắng nghe những chia sẻ của Hưng Nguyễn - Managing Director & Linh Vũ - Head of Strategy về tầm quan trọng của Chiến lược thương hiệu thông qua dự án Inochi đầy tâm huyết của B&A Team.