Đằng sau 1 chiếc logo là những gì mà đáng giá 9 con số 0? Liệu có đáng không? Cùng chúng tôi đi tìm câu trả lời tại podcast kì này!