Thêm option, lật brief, thúc deadline, chậm feedback,... Tất cả sẽ được chúng tôi tại Beautique cùng đặt mình vào vị trí của client để tìm ra những lý do đứng đằng sau, từ đó thấu hiểu hơn về văn hoá làm việc của đôi bên. Mời bạn cùng lắng nghe những câu hỏi và chia sẻ của chúng tôi qua podcast này.