DOAN - thời trang đại diện cho khái niệm Effortless beauty

  • ClientDOAN
  • Duration10/2018 - 12/2018
  • ScopeBrand Strategy
    Campaign Identity

DOAN hướng tới một vẻ đẹp nhẹ nhàng và không phô trương hay hoa mỹ. Vẻ đẹp của tâm hồn và phong thái toát ra từ sự tự tin. Qua những sản phẩm của mình, DOAN mong muốn giúp khách hàng của mình trở thành những người phụ nữ tinh tế, với một tâm hồn và tình yêu hết mình cho thiên nhiên và nghệ thuật.

Nhận diện cho thương hiệu DOAN

Lấy giá trị cốt lõi là sự hoà hợp giữa thời trang và phong cách sống. DOAN muốn khẳng định cái tôi cá nhân, không phải là sự khác biệt mà bằng cách làm nổi bật lên về đặc biệt của mỗi khách hàng bằng phong cách thiết kế timeless - trường tồn.

Bộ ứng dụng

Bộ ứng dụng chúng tôi xây dựng cho DOAN trải dài qua toàn bộ các điểm chạm offline của thương hiệu

o1.

Business Card

o2.

Shopping bag

o3.

Price tag

o4.

Giấy gói

o5.

Posters

33 Giang Văn Minh,
Ba Đình, Hà Nội

info@beau.vn

097 531 9889 — o86 929 1771

Member of