Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Beautype studiotype designModern Blackletter Typefacedisplay typefacemodern design

Gothic allure

Gothic allure

(01)

concept
triển khai

Khi nghiên cứu các văn bản Kinh Thánh thời Trung Cổ, chúng tôi nhận thấy tất cả đều sử dụng Blackletter-kiểu chữ thịnh hành bậc nhất châu Âu thế kỉ XV-XVII. Hiện nay, phần lớn các typeface dựa trên Textura (một phân nhánh của Blackletter) khá cứng nhắc và máy móc trong cấu trúc. Đối với BeauType Studio, BT Noirist là một góc nhìn về Blackletter hoàn toàn mới, hiện đại xen lẫn cổ điển, giàu tính con người và tinh tế hơn.

Typeface BT Noirist

Uppercase letter

ABCDEFGH
IKLMNOPQ
RSTWXYZ

lowercase letter

abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz

ABCDEFGHIK
LMNOPQRST
WXYZ

abcdefghijklmno
pqrstuvwxyz

0123456789

(02)

kết cấu
đặc trưng

Mô phỏng lại nét bút sao cho tự nhiên nhất luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu trong quá trình thiết kế. Cấu trúc Textura căn bản kế thừa từ Roman phần lớn được chúng tôi giữ nguyên. Thêm vào đó, các nét down-stroke có sự thay đổi nhẹ về độ dày ở đoạn giữa nhằm mô phỏng kĩ thuật pen-manipulating, tô đậm yếu tố con người hơn nguyên mẫu.

BT Noirist

Modern Blackletter Typeface

870880912990873860

Typography

510pt

Uppercase & Lowercase
BT Noirist

Number & Punctuation
BT Noirist

AscenderAscenderx-Heightx-HeightBaselineBaselineDecenderDecenderAg09

Designed by BeauType

Designed by BeauType

Number & Punctuation
BT Noirist

Symbol
BT Noirist

AscenderAscenderx-Heightx-HeightBaselineBaselineDecenderDecender*?§

Designed by BeauType

Designed by BeauType

(03)

Ngôn ngữ

Bên cạnh nhóm Latin cơ bản, chúng tôi cũng bổ sung thêm hệ thống dấu và kí tự tiếng Việt cho BT Noirist với 2 mục tiêu lớn: thống nhất đặc trưng thiết kế trên toàn bộ hệ thống typeface và đảm bảo khả năng nhận diện kí tự, tối ưu hóa trải nghiệm đọc.

(04)

hệ thống
ligatures

Ligature là một tính năng OpenType thú vị. Sử dụng ligature hợp lí sẽ tối ưu được spacing cho một số cặp kí tự khi sử dụng trong văn bản, làm cho màu khối chữ đồng đều hơn. Ngoài những sự kết hợp quen thuộc như f-t, t-t, chúng tôi cũng bổ sung thêm nhiều sự kết hợp khác vào BT Noirist như f-l, t-i, a-e,...

It's the
superstar
girl

roaming
in that
alley

BT Noirist

A

Character Set

Basic Latin

Vietnamese

Ligatures and alternates

Punctuation, Numerals, Currencies

bt noirist I a blackletter typeface

Reviving
Classic Charm
with a
Modern Twist

 • GIÁM ĐỐC SÁNG TẠO

  PHẠM HOÀNG HÀ

 • THIẾT KẾ TYPEFACE

  NGÔ NHẬT QUANG

 • THIẾT KẾ GRAPHIC

  QUÁCH ĐÔNG DUY ANH

  Đỗ Hương Giang

 • SẢN XUẤT NỘI DUNG

  LƯU KIÊN ĐỊNH

 • QUẢN LÝ DỰ ÁN

  NGUYỄN HUY LONG

 • PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

  NGUYỄN QUỐC KHÁNH

OUR SUPPORTING PARTNERS

© BeauType Studio 2024. All Rights Reserved.