Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

kinh nghiệm của chúng tôi

Ba mũi nhọn trong sức mạnh của Beautique nằm ở tư duy chiến lược chuẩn xác, ấn tượng về nghệ thuật thị giác và ngôn từ lay động.

Beautique là đơn vị tư vấn, cung cấp giải pháp chiến lược và triển khai thương hiệu, đồng hành cùng Doanh nghiệp giúp doanh nghiệp nêu bật bản sắc thương hiệu và đến gần với khách hàng của mình hơn.

Tư vấn chiến lược
thương hiệu

01

Chiến lược chuẩn xác là nền móng tối quan trọng cho một kế hoạch phát triển thương hiệu đường dài

Mỗi đề xuất về chiến lược của Beautique đều được xây dựng dựa trên những số liệu nghiên cứu về xu hướng của thị trường, đối thủ cạnh tranh, nội tại của thương hiệu và tâm lý & hành vi của nhóm khách hàng trọng tâm.

Dịch vụ
 • Brand Audit
 • Marketing Strategy
 • Concept & Naming
 • Digital Experience Strategy
 • Brand Positioning
 • Product Design Strategy
 • Brand Strategy
 • Innovation Consulting

Thiết kế trải nghiệm
thương hiệu

02

Branding về bản chất là tạo ra sự đồng nhất về trải nghiệm của người dùng trên mỗi điểm chạm

Công cụ của branding có thể là hình ảnh, ngôn từ, âm nhạc, thời trang, mùi hương hay một cảm giác về sự hiếu khách. Khi tất cả cùng cộng hưởng để trở thành một cảm xúc/trải nghiệm đồng nhất mang đậm bản sắc của thương hiệu, đó là branding thành công.

Dịch vụ
 • Logo Design
 • User Experience Design
 • Brand Identity
 • Visual Design
 • Editorial Design
 • Content Production
 • Innovation Consulting
 • Digital Marketing Execution

Sản phẩm được tạo ra trong nhà máy

Branding được hình thành trong tâm trí của con người

Bảo trì & Vận hành
thương hiệu

03

Thương hiệu chính là một dạng tài nguyên quý giá bậc nhất mà doanh nghiệp cần theo dõi và phát triển liên tục

Từ trước đến nay các doanh nghiệp trong nước vẫn chưa nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động bảo trì thương hiệu. Đó đồng thời lại chính là thời cơ để các doanh nghiệp có tầm nhìn tiên phong vượt lên.

Dịch vụ
 • Brand Guidelines
 • UI Guidelines
 • Brand Audit

Phương pháp
tiếp cận

Chúng tôi thấm nhuần phương pháp tư duy Design Thinking, đồng thời đưa Design Thinking vào ứng dụng để thấu cảm với khách hàng, xác định rõ vấn đề và kiến tạo những giải pháp cấp tiến cho doanh nghiệp.