Skip to main content

Brand Aperture: Cách mới để đo lường hiệu quả một thương hiệu

August 08, 2022 | Vision on branding

Khi mà mô hình Go-to Brand được xây dựng, hoạt động và quản lý theo cách khác biệt, vậy nên, nó cũng có cách đo lường khác biệt. Đó là lý do chúng tôi tạo ra mô hình Brand Aperture - một bộ công cụ dành riêng cho việc xây dựng và duy trì Go-to Brand.

Cối lõi của Brand Aperture là đo lường hiệu quả thương hiệu dựa trên các chỉ số và cung cấp một hướng dẫn cho việc xây dựng thương hiệu. Nó đã được xây dựng dựa trên kiến thức của 600 thương hiệu và con số này vẫn đang tiếp tục tăng.

Chúng tôi liên tục bổ xung dữ liệu với những nghiên cứu sử dụng cùng một quy trình và chỉ số. Những dữ liệu ấy giúp chúng tôi hiểu ra được câu chuyện thành công của các thương hiệu.

Nhiều hơn là chỉ số

Trong Brand Aperture, chúng tôi làm nhiều thứ hơn chỉ là tạo ra chỉ số. Chúng tôi tạo ra một công cụ chuẩn đoán dựa trên insight, thứ mà những nhà lãnh đạo sáng tạo có thể tận dụng để xây dựng mối quan hệ ý nghĩa hơn với khách hàng của họ.

Và bởi những insight này dễ ứng dụng, tập trung vào tương lai, các thương hiệu có được định hướng đổi mới và cách để thể hiện bản thân với định hướng ấy. Cuối cùng, Brand Aperture cung cấp những cách thiết thực để tạo ra tác động một cách hiệu quả và rộng rãi.

1. Chẩn đoán

Brand Aperture cung cấp một tập hợp các góc nhìn phân tích về hiệu quả thương hiệu dựa trên những yếu tố liên quan tới tăng trưởng và phục hồi kinh doanh:

Hồ sơ thương hiệu

Với góc nhìn này, chúng tôi đo lường hiệu quả thương hiệu hiện tại, chỉ ra những thứ cần cải thiện. Đây là lúc mà thương hiệu được chia làm bốn đầu mục (Transactional, Comfort, Enabling or Go-to) dựa trên khả năng hiện tại trong việc xây dựng kết nối và tối ưu quy trình

Độ sâu cảm xúc

Đây là góc nhìn chúng ta xét về cảm xúc của mọi người dành cho thương hiệu, dựa trên tần suất và cảm xúc của họ khi trải nghiệm thương hiệu. Chúng tôi cũng thu thập những bình luận từ cả những người yêu thích và không yêu thích thương hiệu. Khi đặt những dữ liệu định tính này với nhau, chúng ta có một cái nhìn tổng thể về cách mọi người cảm nhận về thương hiệu.

Sự gắn kết với tương lai

Góc nhìn này tập trung vào tiềm lực của thương hiệu, đặt câu hỏi liệu giai đoạn đỉnh cao của thương hiệu đang ở phía trước hay đã qua. Chúng ta cũng có thể mức độ phù hợp của thương hiệu với nhóm khách hàng tương lai, dựa trên những dự đoán xu hướng.

2. Nền tảng

brand aperture

Cách tiếp cận này dựa trên những nền tảng:

  • Một nghiên cứu thiết kế quy mô đã được chúng tôi phát triển hơn một thập kỷ qua
  • Phân tích dựa trên giả thuyết, được dựa trên kinh nghiệm xây dựng thương hiệu và nghiên cứu hàn lâm nhiều thập kỷ, đã được xác thực bằng việc đánh giá hiệu quả kinh doanh của Go-to Brand
  • Kết hợp giữa kết quả và chỉ số để đo lường, theo dõi hiệu quả, định hướng

Brand Aperture có thể là công cụ so sánh thương hiệu của bạn với thương hiệu khác dựa trên bất kỳ (hoặc tất cả) chỉ số nào của công cụ. Hệ đo lường phù hợp cho nhiều ngành nghề khác nhau như ngân hàng, công nghệ, bán lẻ,...

3. Công cụ đo lường

brand aperture

Ngoài chẩn đoán, Brand Aperture cung cấp một bộ công cụ đo lường cho việc xây dựng và duy trì Go-to Brand:

Giá trị

Phương pháp đo lường giá trị cung cấp đánh giá rõ ràng về hiện trạng và tiềm năng của thương hiệu, dựa trên tình trạng của thương hiệu trong thị trường. Nó đo lường trực tiếp sức mạnh của thương hiệu đối với nhu cầu khách hàng. Dựa trên những ưu thế thị trường, nó đưa ra định hướng nơi mà thương hiệu nên đầu tư nhằm tối đa hóa giá trị qua thời gian.

Mục tiêu

Hiểu rõ về mục tiêu là vô cùng quan trọng trong việc để mục tiêu ấy kết nối với thương hiệu và cung cấp những quy trình đối phó với những vấn đề cụ thể trong quá trình đi tới mục tiêu ấy. Những phân khúc mà chúng tôi xác định gồm những nhóm người khác nhau, được chia dựa trên mức độ kết nối và tiến trình kết nối. Chúng dùng insight của nhóm người ấy định hình chiến lược thương hiệu và cách tác động tới hành vi của nhóm ấy.

Gắn kết

Ngoài kết nối với khách hàng, Go-to Brand cũng được thiết kế để kết nối với nhân sự. Nhân sự muốn cảm thấy kết nối, chia sẻ identity, với nơi họ làm việc. Nhưng nhân sự không phải khán giả của thương hiệu, ngược lại họ là những người truyền đi thông điệp của thương hiệu. Đây là khi yếu tố gắn kết trở nên quan trọng, vậy nên, chúng tôi đưa nó vào bộ công cụ, giúp bạn xây dựng Go-to Brand từ bên trong.

Kiểm tra

Thường thì những insight và các phương pháp tiếp cận này không liên quan tới các chỉ số đo lường thương hiệu truyền thống hay KPI. Chúng tôi sử dung Brand Aperture cung cấp một hệ thống quản lý và đo lường thương hiệu toàn diện, để việc kiểm tra và đánh giá được liên kết.

Mô hình Go-to Brand được xây dưng và hoạt động khác biệt, nên Brand Aperture được tạo ra để phù hợp các nhu cầu đặc biệt đó.