Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Acquisition

Mua lại

Acquisition có nghĩa là mua lại, quá trình này diễn ra khi một doanh nghiệp lớn tiến hành mua lại toàn bộ hoặc một phần doanh nghiệp nhỏ hơn. Doanh nghiệp mua sẽ nhận quyền sở hữu hợp pháp đối với doanh nghiệp được mua.