Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Descenders

Descenders

Descenders ngược lại với Ascenders, chúng là phần đuôi của các chữ cái — phần của chữ cái đi xuống dưới đường Baseline. Nói chung, chỉ các chữ cái viết thường g, j, q, p và y là Descenders. Mặc dù vậy, trong một số phông chữ, chữ f viết thường, chữ Q và chữ J viết hoa và một số số nhất định cũng được coi là Descenders. Cả hai dạng chữ Ascenders và Descenders đều làm tăng khả năng nhận biết của từ ngữ đến mức các biển báo đường bộ của Anh đã ngừng sử dụng tất cả các chữ cái viết hoa và thay vào đó chọn phông chữ chuyên dụng của chúng.