Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Serif

Serif

Serif là phần chân nhỏ xuất hiện ở cuối ký tự trong một số kiểu chữ — những kiểu chữ này được gọi là Phông chữ Serif. Phông chữ serif dễ đọc hơn trong các thiết kế in vì serif làm cho các chữ cái trở nên đặc biệt hơn và hình dạng của chúng khiến chữ cái đồng đều dễ nhận ra hơn.