Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Margin

Margin

Margin là khoảng trống giữa cạnh của trang và nội dung bên trong nó. Margin giúp đảm bảo mọi thứ, đặc biệt là văn bản và bản sao nội dung, nằm đúng và có khoảng thở trong văn bản. Chiều rộng của lề thực sự có thể ảnh hưởng đến cảm giác và giao diện tổng thể của một thiết kế.