Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Sans Serif

Sans Serif

Sans là tiếng Pháp có nghĩa là ‘không có’, vì vậy bạn có thể đoán rằng Phông chữ San Serif là phông chữ không có serifs/ phần chân ở cuối các chữ cái. Thông thường, phông chữ sans serif dễ đọc hơn trên web và màn hình kỹ thuật số — ví dụ: Apple sử dụng phông chữ sans serif Helvetica Neue trên tất cả các hệ điều hành của họ.