Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Product Concept

Product Concept

Product concept có thể hiểu ngắn gọn là tóm tắt mô tả về sản phẩm mới, từ ý tưởng sản phẩm, cho tới tính năng và những điểm vượt trội, nổi bật của sản phẩm mới. Product concept không chỉ giúp các phòng ban trong công ty hiểu về sản phẩm mới, mà còn được ứng dụng sau này trong các chất liệu quảng cáo để quảng bá cho dòng sản phẩm mới này.