Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Branding

Xây dựng thương hiệu

Xây dựng thương hiệu, là tổng hợp các phương pháp marketing và truyền thông để giúp phân biệt một công ty hoặc sản phẩm với các đối thủ cạnh tranh, với mục đích là để tạo ra ấn tượng dài lâu trong tâm trí của khách hàng. Tất cả các điểm chạm vô hình hay hữu hình, lớn hay bé mà khách hàng tương tác với thương hiệu đều đóng vai trò là thành tố tạo nên định nghĩa về thương hiệu đó trong tâm trí của chính khách hàng đó.