Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Link

Link

Nét nối của bowl và loop của chữ g viết thường.