Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Hex

Hex

Mặc dù các nhà thiết kế thường sẽ tìm màu của họ bằng cách sử dụng RGB hoặc CMYK đã nói ở trên, nhưng hex vẫn là một thuật ngữ quan trọng cần biết. Hex là một mã gồm sáu chữ số được sử dụng để biểu thị một màu. Ví dụ: màu vàng của The Simpsons có mã hex FCD901. Mã hex được tìm thấy cùng với RGB và CMYK trong rất nhiều ứng dụng thiết kế nhưng thường được sử dụng nhất trong HTML và CSS.