Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Orphan

Orphan

Giống như "widow", orphans để ám chỉ một hoặc 2 chữ lẻ bị đẩy xuống đứng lẻ loi tại dòng cuối cùng của đoạn văn. Đây là điều mà designer nên tránh.