Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Alignment

Alignment

Căn chỉnh là cách sắp xếp các yếu tố khác nhau trong thiết kế, thường liên quan đến trang hoặc tài liệu. Trong kiểu chữ, căn lề, còn có thể được gọi là phạm vi, là thiết lập văn bản liên quan đến một cột, tab hoặc trang. Rất dễ nhận thấy khi các chi tiết trong thiết kế không được căn chỉnh.