Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Point Size

Point Size

Một cách tính kích cỡ chữ khác lấy tổng chiều cáo của chữ cái tính từ nét thấp nhất tới nét cao nhất. Ban đầu khi chữ cái được đúc vào những khối kim loại trong thời kì đầu của ngành in ấn, point size để chỉ chiều cao của một khối kim loại.