Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Texture

Texture

Trong thiết kế, Texture được hiểu đơn giản là bề mặt của chất liệu. texture có thể được hiểu là về mặt chất liệu mà thiết kế sẽ được thực hiện/ in ấn lên hoặc bề mặt chất liệu được thêm vào trong thiết kế để tăng cảm giác chân thực cho thiết kế.