Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Aspect ratio

Tỷ lệ khung hình

Tỷ lệ khung hình được hiểu là tỷ lệ tương ứng giữa chiều rộng với chiều cao của màn hình/ khung hình hay một hình ảnh . Tỷ lệ khung hình thường được biểu thị bằng một tỷ lệ toán học thường là hai chữ số được phân tách bằng dấu hai chấm (chiều rộng: chiều cao). Ví dụ: tỷ lệ khung hình của iMac 21.5 inch có kích thước 4096 x 2304px tương đương với tỷ lệ 16:9.