Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Justified

Justified

Các trường hợp khi văn bản được căn lề trái và phải trong khung văn bản, không có rag ở 2 bên.