Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Bold

Bold

Kiểu chứ đều có các độ dày mỏng khác nhau, định dạng bold để chỉ font chữ có độ dày font chữ bằng 700 đối với bất kỳ kiểu chữ nhất định nào. Kiểu chữ bold thường được sử dụng để nhấn mạnh.