Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Megatrends

Megatrends

Megatrend là một thuật ngữ chỉ những chuyển đổi kinh tế toàn cầu diễn ra dai dẳng và ảnh hưởng đến các doanh nghiệp, xã hội, chính trị, công nghệ và môi trường.