Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Organizational Value

Organizational Value

Organizational Value là những tuyên bố về các nguyên tắc hoặc đạo đức mà tổ chức của bạn áp dụng vào hoạt động hàng ngày của tổ chức.