Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Packaging design

Thiết kế bao bì

Thiết kế bao bì là sự kết hợp giữa nguyên liệu, cấu trúc, cách trình bày, hình ảnh, màu sắc và những thành phần khác tạo ra sự thu hút thị giác cho mục đích truyền thông mục tiêu và chiến lược marketing của một thương hiệu hay sản phẩm.