Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Creep

Creep

Creep, hay còn được gọi là shingling, là lề trong của một cuốn sách, tạp chí hoặc ấn phẩm khác. Với một số ràng buộc, phần creep thường phải được làm lớn hơn để không có nội dung nào bị che khi nó đang được đọc. Các công ty in ấn đôi khi sẽ có kích thước creep riêng đối với từng loại/ chất liệu giấy mà họ có.