Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Skeuomorphism

Skeuomorphism

Skeuomorphism là khi một thứ gì đó, thường là thiết kế số, được tái thiết kế để trông giống hệt như phiên bản vật lý của chúng, trong khi không hoạt động theo cùng một cách hoặc nhất thiết phải có cùng một chức năng.