Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Scale

Scale

Scale là kích thước tương đối của một đối tượng hoặc các đối tượng khác nhau trong một thiết kế. Scale là thứ có thể được sử dụng rất khéo léo trong thiết kế và thậm chí được sử dụng để truyền tải thông điệp. Hai đối tượng có cùng Scale thường được coi là bằng nhau, trong khi nếu một đối tượng lớn hơn đáng kể thì nó có thể được coi là quan trọng hơn. Nó có thể được sử dụng để tạo ra hệ thống phân cấp hoặc sự kịch tính.