Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Counter

Counter

Phần khoảng trắng được bao quanh bởi một dạng chữ cái, ví dụ phần trắng được bao kín hoàn toàn, như trong ‘d’ hoặc ‘o’, hoặc bao bọc một phần, như trong ‘c’ hoặc phần không gian kép của chữ ‘a’.