Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Brand Experience

Trải nghiệm thương hiệu

Trải nghiệm thương hiệu là tâm trạng, tình cảm, nhận thức, và phản ứng hành vi do các kích thích liên quan đến thương hiệu. Mục tiêu chính của làm trải nghiệm thương hiệu là để khách hàng nhớ về thương hiệu, có ấn tượng tốt đẹp về thương hiệu.