Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Top-Of-Mind

Top-Of-Mind

“Top of Mind” được hiểu là mức độ nhận biết thương hiệu cao nhất của khách hàng về một thương hiệu nào đó; khi mà người tiêu dùng được hỏi về sản phẩm hay thương hiệu nào khiến họ nhớ đến đầu tiên trong một lĩnh vực kinh doanh cụ thể được đề cập.