Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Value Proposition

Tuyên bố giá trị

Một tuyên bố nêu rõ cách một tổ chức dự định tạo sự khác biệt với đối thủ cạnh tranh và cung cấp giá trị cho khách hàng của mình.