Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Magician Brand Archetype

Magician Brand Archetype

Mục tiêu: Biến ước mơ trở thành hiện thực, tạo ra những điều đặc biệt
Đặc điểm: Mơ mộng, lôi cuốn, giàu trí tưởng tưởng, tính lý tưởng, tinh thần
Nhược điểm: Mang lại những kết quả xấu bởi sự mạo hiểm Marketing niche: Giúp mọi người thay đổi thế giới quan, truyền cảm hứng cho sự thay đổi, mở rộng nhận thức, ý thức
Ví dụ: Disney, Wizard of Oz, Apple