Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Explorer Brand Archetype

Explorer Brand Archetype

Mục tiêu: Tìm kiếm những trải nghiệm mới Đặc điểm: Không ngừng nghỉ, phiêu lưu, đầy tham vọng, tính cá nhân, độc lập, tiên phong.
Nhược điểm: Có thể không phù hợp với tính chủ đạo Marketing niche: Sôi động, mạo hiểm, khai phá
Ví dụ: Indiana Jones, Jeep, Red Bull