Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Brand Communication

Truyền thông thương hiệu

Truyền thông thương hiệu là cách để quảng bá thương hiệu ở nhiều kênh truyền thông khác nhau, được xây dựng cụ thể, chi tiết nhằm mục đích hướng tới sự công nhận của khách hàng với sản phẩm thương hiệu qua đó sẽ gửi tới khách hàng những thông điệp sản phẩm, sự chuyên nghiệp của doanh nghiệp.