Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Demographics

Nhân khẩu học

Các đặc điểm của dân cư và phân khúc dân cư, đặc biệt khi được sử dụng để xác định thị trường tiêu thụ.