Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Brand Archetypes

Hình mẫu thương hiệu

Cũng giống như con người, những thương hiệu thành công luôn có tính cách rõ ràng, thể hiện từ tuyên ngôn tới hành động. Xây dựng tính cách thương hiệu là giải pháp quan trọng nhằm truyền tải cá tính của con người vào một thương hiệu để tạo sự khác biệt.